Akumulační nádrž ATTACK AK400K
Akumulační nádrž ATTACKPříklad instalace akumulační nádržeUkázka instalace s kotlem ATTACK WOOD&PELLETUkázka instalace s kotlem ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PlusUkázka instalace s kotlem ATTACK SLXUkázka instalace s kotlem ATTACK DPXUkázka instalace s kotlem ATTACK FD AutomatUkázka komplexního řešení ATTACK

ATTACK AK400K

  • vyrovnání nerovnoměrného výkonu kotle a zvýšení komfortu
  • nižší spotřeba paliva – kotel pracuje na plný výkon, tedy s optimální účinností
  • vysoká životnost kotle a komínu – při provozu na plný výkon je tvoření dehtů a kyselin minimální ožnost kombinace s jinými způsoby vytápění (akumulační elektřina, solární zařízení)
  • možnost kombinace radiátorů s podlahovým topením
  • vyšší komfort obsluhy
Akumulační nádrže ATTACK AK jsou vyrobeny z kvalitní oceli pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotle na biomasu např. ATTACK DP, DPX, PELLET 30 Automatic Plus, WOOD & PELLET a pod. Model ATTACK AS je navíc osazen jedním výměníkem pro připojení do solárního systému.
ATTACK AK 400K: 9x nátrubek G 1 1/2", 4x nátrubek G 1/2"
Poloha 1-5 1120 
Poloha 2-6 815 
Poloha 3-7 515 
Poloha 4-8 210 
Poloha RS
Poloha AS
L – max. délka elektrického topného tìlesa 700 
Ø D1 – Průměr bez izolace 650 
Ø D2 – Průměr s izolací 100 mm 850 
Výška 1380 
Výška s izolací 100 mm 1430 
R – sklopný rozměr bez izolace 1402 
Max. pracovní tlak (bar) 3 bar
Max. pracovní teplota 95° °C
Plocha výměníku - m²
Objem výměníku - l
Max. pracovní tlak - bar
Objem zásobníku 405 l
Hmotnost zásobníku 73 kg
Podobné produkty
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o