Kotlíkové dotace 2018

Vážení obchodní přátelé, partneři,

dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun.

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Na zahájení příjmu žádostí se informujte přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete na webových stránkách kraje https://sfzp.inqool.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-2-vyzva/kontakty-na-kraje/, na vývěsce krajského úřadu a můžete je získat také na speciální telefonní lince kraje.
Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun.


Seznam krajů:
Středočeský – příjem žádostí byl zahájen dne 4.10.2017. Termín pro ukončení je dne 29. 6. 2018 nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na Program.
Ústecký – příjem žádostí byl zahájen dne 31.10.2017. Příjem žádostí stále probíhá a je prodloužen do 29. 6. 2018. V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen dříve.
Liberecký – příjem žádostí byl zahájen dne 30.11.2017. Příjem žádostí stále probíhá. Termín proukončení příjmu žádostí je 31.12.2018.
Karlovarský – příjem žádostí byl zahájen dne 30.8.2017. Sběr žádostí stále probíhá. I v roce 2018 lze stále žádat o kotlíkové dotace v rámci průběžné výzvy Karlovarského kraje na kotlíkové dotace II. Kraj v současné době disponuje částkou k rozdělení ve výši cca 10 milionů korun.
Plzeňský – příjem žádostí byl zahájen dne 30.10.2017. Přijímání žádostí je prodlouženo do 29. 6. 2018 nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu.
Jihočeský – příjem žádostí byl zahájen dne 30.10.2017. Příjem žádostí stále probíhá. Rada Jihočeské kraje schválila  dne 15. 2. 2018 223 žádostí o kotlíkovou dotaci a neschválila 51 žádostí o kotlíkovou dotaci. Další termín jednání RK bude 8. 3. 2018.
Vysočina – příjem žádostí byl zahájen dne 20.10.2017. I přes velký zájem ze strany žadatelů je stále dostatek prostředků a je tedy stále možné žádosti o dotaci podávat i v roce 2018.
Královéhradecký – příjem žádostí byl zahájen dne 30.10.2017 a byl ukončen 10. 11. 2017. Nyní probíhá hodnocení podaných žádostí.
Pardubický - příjem žádostí byl zahájen dne 31.10.2017 a dne 6. 11. 2017 byl ukončen. Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou dotaci do 4. výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v září 2018. 
Olomoucký – příjem žádostí byl zahájen dne 19.9.2017. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 4. 2018.
Moravskoslezský – příjem žádostí byl zahájen dne 5.9.2017. Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu.
Zlínský – příjem žádostí byl zahájen dne 25.10.2017 a ukončen 26. října 2017.
Jihomoravský - příjem žádostí byl zahájen dne 14.9.2017. Sběr žádostí stále probíhá. Ukončení přihlašování je do 31. 10. 2018.
 
Jaká je výše dotace?
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč. 
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč, 
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.
Seznam prioritních měst a obcí naleznete na: http://www.opzp.cz/dokumenty/702-prioritni-mesta-a-obce-navyseni-zpusobilych-nak?verze=1
Dále je potom ještě možnost získat další finanční prostředky z podpory jednotlivých krajů.
Pro konzultace se může žadatel obracet na Zelenou linku. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz
 
Naše produkty do druhé výzvy naleznete na stránkách:
Kombinace dřevo – pelety:
https://www.attack.sk/cz/attack-wood-pellet/
https://www.attack.sk/cz/attack-dpx-25-combi/
 
Zplyňovací kotle na dřevo:
https://www.attack.sk/cz/attack-dpx-25-profi/
https://www.attack.sk/cz/attack-slx-25-profi/
 
Kotel na biomasu – peletky:
https://www.attack.sk/cz/attack-pellet-30-automatic-plus/
 
Kondenzační plynové kotle:
https://www.attack.sk/cz/kondenzacne-kotle/nastenne/prutokovy-ohrev/
https://www.attack.sk/cz/kondenzacne-kotle/nastenne/bez-ohrevu/
https://www.attack.sk/cz/kondenzacne-kotly/nastenne/zasobnikovy-ohrev/
 
Těšíme se na další spolupráci se stávajícími obchodními partnery a rádi přivítáme i nové montážní a servisní firmy, které budou mít zájem s námi spolupracovat. Pro registraci a uzavření montážní smlouvy můžete kontaktovat Vaše obchodní zástupce v daném regionu.
 
Obchodní zástupce pro Moravu, kraj Pardubický a Vysočina:
Radka VAVERKOVÁ
Mobil: +420 606 777 778
E-mail: obchod1@attack.cz
 
Technická podpora pro Čechy:
Josef GRACLÍK                                                                                                               
Mobil: +420 727 966 336
E-mail: servis@attack.cz                                            
 
Obchodní ředitelka:
Honková Jana
Mobil: +420 727 966 336
E-mail: honkova@attack.czPro rychlou orientaci v našich produktech a jejich SVT kódech přikládáme tabulku s dotovanými kotliSVT kódy kotlů Attack pro kotlíkové dotace 2018


Kombinované kotle na dřevo a pelety
Wood Pellet 25 kW SVT 5592
DPX Combi Pellet 25 kW SVT 6789
DPX Combi Pellet 30 kW SVT 7276
DPX Combi Pellet 35 kW SVT 7277
DPX Combi Pellet 40 kW SVT 7280
DPX Combi Pellet 45 kW SVT 7281
DPX Combi Pellet 50 kW SVT 6790
Kotel na dřevěné peletky
Pellet 30 Automatic Plus SVT 2409
Zplyňovací kotel na dřevo

DPX Standard
DPX Standard 15 kW SVT 2200
DPX Standard 25 kW SVT 2190
DPX Standard 30 kW SVT 2221
DPX Standard 35 kW SVT 2237
DPX Standard 40 kW SVT 2241
DPX Standard 45 kW SVT 2244

DPX PROFI
DPX Profi 15 kW SVT 2247
DPX Profi 25 kW SVT 2249
DPX Profi 30kW SVT 2254
DPX Profi 35 kW SVT 2257
DPX Profi 40 kW SVT 2565
DPX Profi 45 kW SVT 2566

DPX LAMBDA
DPX Lambda 15 kW SVT 2567
DPX Lambda 25 kW SVT 2571
DPX Lambda 30kW SVT 2575
DPX Lambda 35 kW SVT 2576
DPX Lambda 40 kW SVT 2578
DPX Lambda 45 kW SVT 2581

SLX PROFI
SLX Profi 20 kW SVT 7294
SLX Profi 25 kW SVT 7296
SLX Profi 30 kW SVT 7298
SLX Profi 35 kW SVT 7300
SLX Profi 40 kW SVT 7302
SLX Profi 45 kW SVT 7304
SLX Profi 50 kW SVT 7306
SLX Profi 55 kW SVT 7308
SLX LAMBDA
SLX Lambda 20 kW SVT 7295
SLX Lambda 25 kW SVT 7297
SLX Lambda 30 kW SVT 7299
SLX Lambda 35 kW SVT 7301
SLX Lambda 40 kW SVT 7303
SLX Lambda 45 kW SVT 7305
SLX Lambda 50 kW SVT 7307
SLX Lambda 55 kW SVT 7309


Plynové kondenzační kotle
KST Plus SVT 2480
KZT Plus SVT 2476
KT Plus SVT 2481
KT Small Plus SVT 2482

Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o