Dotazy a odpovědi

Zodpovězené dotazy

1. Proč bych si měl koupit Váš kotel?

Otázka:
V čem se lišíte od konkurence, a proč bych si měl koupit Váš kotel?


Odpověď:
Při dnešní situaci na trhu, kde příliv zahraničních výrobců ovládl i několik renomovaných Slovenských výrobců kotlů, firma ATTACK, s.r.o. stále zůstává 100% slovenská společnost, která má silný potenciál, podporu na slovenském trhu i v širokém zahraničí. Výsledkem jsou kvalitní osvědčené produkty světové kvality za výbornou cenu.
Díky dlouholeté působnosti jsme si vybudovali rozsáhlou síť servisních techniků a organizací.

Doufám, že Vám tyto aspekty pomohou při výběru Vašeho nového kotle!

ATTACK, s.r.o.


2. Jaký typ kotle mi doporučujete?

Otázka:
Jaký typ kotle mi doporučujete?


Odpověď:
Pokud se rozhodujete koupit nový kotel ATTACK musíte vědět:
Jaký typ kotle potřebujete - kondenzační, plynový, na pevná paliva, zásobník TUV
Jaké provedení - nástěnný kondenzační, nástěnný atmosférický, stacionární
Jaký ohřev TUV - bez ohřevu, zásobníkový ohřev, průtokový ohřev
Výkon kotle se určí podle tepelných ztrát objektu (uvedeno v projektu)

ATTACK, s.r.o.


3. Kto mi pomůže pri výbere produktu?

Otázka:
Kdo mi pomůže při výběru produktu?
Kdo mi namontuje kotel který si vyberu?


Odpověď:
Bezplatná poradenská činnost v příjemném prostředí společnosti ATTACK, s.r.o. je dnes samozřejmostí, kterou již ocenil nejeden zákazník.

Odborné poradenství i kompletní přehled sortimentu obdržíte v síti partnerů ATTACK. Naši vysoce kvalifikovaní spolupracovníci vám pomohou při výběru topného systému a doporučí Vám vhodný výrobek.

Při koupi výrobku obdržíte seznam rozsáhlé sítě servisních techniků a organizaci po celém území ČR, ze kterého si vyberete Vám z okolí nejbližší organizaci z níž technik přijde a ten Vám výrobek namontuje, vysvětlí manipulaci a garantuje Vám záruční i pozáruční servis.


ATTACK, s.r.o.


4. Změna paliva

Otázka:
Je možné napojit vaše kotle i na palivo LPG?


Odpověď:
Ano je to možné. Naše kotle jsou certifikovány i pro spalování LPG. Je potřebná změna trysek a nastavení pracovního tlaku. Tuto instalaci musí provést jen odborně zaškolený pracovník se smlouvou na servisování našich kotlů. Pokud jste rozhodnutý už před koupí kotle pro palivo LPG je možné ho koupit už s provedením na LPG. Provedení LPG je možné pro všechny nástěnné kotle MAXIMUS, ATTACK, COMPACT.


5. Jaký je rozdíl mezi ATTACK DP Standard a ATTACK DP PROFI.

Otázka:
Jaký je rozdíl mezi ATTACK DP Standard a ATTACK DP PROFI.


Odpověď:
Provedení PROFI je vůči standardním provedení kotle ATTACK DP osazeno ovládací elektronikou, která dokáže modulovat výkon kotle. Zároveň je v tomto provedení i možnost napojení pokojového čidla a nastavení teploty v pokoji, při níž se na kotli dočasně vypne ventilátor. Po klesnutí teploty se ventilátor automaticky znovu rozběhne.


6. Jaká je životnost výměníku DP?

Otázka:
Jaká je životnost výměníku DP?


Odpověď:
Životnost výměníku je stanovena minimálně na 10 let při dodržení stanovených podmínek:
- Maximální povolená vlhkost dřeva
- Zapojení směšovacího okruhu
- Tah komína.


7. Jak často přikládat do kotle DP?

Otázka:
Jak často přikládat do kotle DP?


Odpověď:
Při naložení plné horní komory je třeba přikládat 3-4 krát za den. Záleží to na několika skutečnostech: požadovaná teplota vody, průměr přikládaného dřeva, suchost dřeva ...


8. Proč odtahový ventilátor v ATTACK DP?

Otázka:
Proč odtahový ventilátor?


Odpověď:
Při použití odtahového ventilátoru při přikládání dřeva neunikají spaliny do místnosti, ale jsou trvale odsávány do komína. Ventilátor během přikládání není třeba vypínat.


9. Součástí kotle FD 26 jsou i pohyblivé rošty?

Otázka:
Součástí kotle FD 26 jsou i pohyblivé rošty?
Co je součástí dochlazovacího okruhu, které součástky jej tvoří?


Odpověď:
Ne. Pohyblivé rošty jsou na objednávku.

Součástí dochlazovacího okruhu (dále jen DO) je 6/4 "trubka ve tvaru" S "s otvorem pro termoregulační ventil STS 20. Ventil není součástí DO, ale je nezbytný pro správnou funkci DO


10. Je třeba provést čištění kotle minimálně jednou za rok?

Otázka:
Je třeba provést čištění kotle minimálně jednou za rok?


Odpověď:
Znečištění kotle je závislé na prostředí, v němž pracuje (prašnost, vlhkost) a kvalitě topné a užitkové vody. Proto doporučujeme při pravidelné roční prohlídce odborným pracovníkům tyto faktory zkontrolovat a přijmout nezbytná opatření.


11. Jaké velikosti akum. nádrží nabízíte?

Otázka:
Jaké velikosti akum. nádrží nabízíte?


Odpověď:
Objem akumulačních nádob ATTACK je od 200 litrů až po 5000 litrů.

ATTACK, s.r.o.


12. Jaké jsou rozdíly v označení akumulačních nádrží ATTACK?

Otázka:
Jaký je rozdíl v označení akum. nádrže "AK", "AS"?


Odpověď:
Nádoba AS má připojení i pro solární systém (s vestavěným ocelovým výměníkem pro ohřev solárním zdrojem).

ATTACK, s.r.o.


13. Proč bych měl investovat do akum. nádrže, je nezbytná?

Otázka:
Proč bych měl investovat do akum. nádrže, je nezbytná?


Odpověď:
Existuje několik důvodů, proč investovat do akumulačních nádrží. První důvod spočívá v kvalitnější regulaci topné soustavy, kde teplota topné vody v systému nekolísá podle proměnlivé teploty v kotli v závislosti na přikládání paliva, ale její hodnota je za akumulační nádrží konstantní dle potřeby ve vytápěném objektu. Dalším důvodem je celková úspora paliva, protože kotel ohřívá akumulační nádrž svým plným výkonem. Dřevozplyňovací kotel dosahuje při plném výkonu nejvyšší účinnost a při takovém provozu je zajištěna i nejdelší životnost kotle. Celková úspora paliva v kombinaci s akumulační nádrží může představovat až 30 %.

ATTACK, s.r.o.


14. Vejde mi akum. nádrž přes zárubeň 80-ku? Jaký je rozměr nádrže?

Otázka:
Vejde mi akum. nádrž přes zárubeň 80-ku? Jaký je rozměr nádrže?


Odpověď:
Ano, Rozměry nádob jsou následující: 200l = O500-1140, 300l = O550-1350, 400l = O650-1380, 500l = O650-1660, 800l = O790-1840, 1000l = O790-2030, 1500l = O1000-2095, 2000l = O1100-2310, 2500l = O1200-2387, 3000l = O1250-2596, 4000l = O1400-2819, 5000l = O1600-2770.

ATTACK, s.r.o.


15. Dá se na Vaše výrobky uplatnit státní dotace?

Otázka:
Dá se na Vaše výrobky uplatnit státní dotace?


Odpověď:
Státní dotace se dá uplatnit na kotle ATTACK DP, DPX všechny v provedení STANDARD, PROFI i LAMBDA Touch. Dále na peletizační kotle ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus.

ATTACK, s.r.o.


16. Jsou vaše výrobky certifikovány v nějaké renomované evropské zkušebně?

Otázka:
Jsou vaše výrobky certifikovány v nějaké renomované evropské zkušebně?


Odpověď:
Ano, pro certifikaci využíváme zkušebny TÜV Mnichov. SZÚ Brno, TSÚ Piešťany.

ATTACK, s.r.o.


17. Kolik ušetřím výměnou starého kotle za nový kondenzační kotel?

Otázka:
Kolik procent ušetřím výměnou starého (15let) kotle za kondenzační?


Odpověď:
Tato hodnota se od stavu původního plynového nekondenzující kotle pohybuje v rozsahu 15-30 %.

ATTACK, s.r.o.


18. Váš servisní technik mi doporučuje směšovací zařízení ke zplyňovacího kotli. Je nezbytné a nač?

Otázka:
Váš servisní technik mi doporučuje směšovací zařízení ke zplyňovacího kotli. Je nezbytné a nač?


Odpověď:
Směšovací zařízení slouží jako ochrana kotle aby byla dodržena minimální teplota vratné vody do kotle 65° C. My jako výrobci tento systém doporučujeme, dokonce jím podmiňujeme záruku na zplyňovací kotel. Tento systém zabraňuje tvorbě kondenzace a dehtů v ocelové komoře kotle, čímž výrazně prodlužuje jeho životnost.

ATTACK, s.r.o.


19. Je možné koupit i levé provedení dřevozplyňovacího kotle?

Otázka:
Je možné koupit i levé provedení dřevozplyňovacího kotle?


Odpověď:
Provedení s levými dvířky se vyrábí pouze na požádání odběratele.

ATTACK, s.r.o.


20. Lze kotel ATTACK DP napojit i do systému se solárními kolektory?

Otázka:
Lze kotel ATTACK DP napojit i do systému se solárními kolektory?


Odpověď:
Momentálně je na kotlích DP zkoušena elektronika, která bude umožňovat napojení také na systém solárních kolektorů. O možnosti objednání kotlů s novou elektronikou bude veřejnost včas informována.

ATTACK, s.r.o.


21. Jak se stát montážním a servisním technikem vaší firmy?

Otázka:
Jak se stát montážním a servisním technikem vaší firmy?


Odpověď:
Pro práci montážního a servisního technika je potřebný ŽL. V případě servisu plynových kotlů i osvědčení o práci s plynem. Zároveň je třeba osvědčení pro práci s elektrickými zařízeními.

ATTACK, s.r.o.


Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o