Peletový kotel ATTACK FD26 PELLET - 5 článek
ATTACK PELLETATTACK PELLETPříklad instalace s kotlem ATTACK FD PELLET, BIOHEATUkázka komplexního řešení ATTACK

ATTACK FD26 PELLET

 • EfekrivitaPlně automatický provoz hořáku
 • Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobraz. informaci na LCD
 • Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 87 %
 • Automatické čištění roštu nastavitelné v závislosti na kvalitě použitých pelet
 • Automatický start a ukončení procesu hoření
 • Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky
 • Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW
 • Možnost připojení externího snímače do akumulační nádrže
 • Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu, nebo teplotní sondy
 • Vysoká účinnost spalování a nízké provozní emise
 • Možnost spalování dřevních pelet průměrů 6–10 mm, délky až 35 mm
 • Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu
 • Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku
 • EKOMožnost připojení různých typů podavačů paliva
 • Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému hoření, 4-násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalinový termostat a ochlazovací okruh
 • Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře
 • Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů
 • Zobrazování provozních stavů
 • Diagnostika poruch

Litinový teplovodní kotel na peletky ATTACK FD26 PELLET je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinovuhého výměníku kde předepsaným palivem jsou pelety. Při zabudování plně automatického nerezového hořáku na dřevní pelety s možností nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW s automatickým čištěním roštu, automatickým startem a  ukončením procesu hoření do litinového tělesa FD se jedná o jednoduchý kotel na pelety. Kotel je určen k vytápění bytů a rodinných domů.

Peletový kotol ATTACK FD pellet obsahuje :

 • Peletový kotel ATTACK FD20, 26, 32, 36, 42 PELLET
 • Hořák ATTACK BURNER PELLET Automatic 8–30 kW
 • Dvířka FD pro hořák PELH30A (P)
 • Přepážka spalovací komory
 • Podavač pelet
 • Zásobník pelet 330 l
Počet článků 5 ks
Jmenovitý výkon - pelety 8–30 kW
Zásobník pelet 350 l
Hmotnost peletového hořáku 22 kg
Režim výkonu – pelety 8–12, 14–30 kW
Předepsané palivo – pelety d = 6–10 mm, l = 35 mm max. 
Objem spalovací komory 34 dm3
Objem vody v kotli 31 l
Max. provozní tlak 0,4 MPa
Hmotnost kotle 245 kg
Hloubka kotle L 555 mm
Výška kotle 1 001 mm
Šířka kotle 470 mm
Délka spalovací komory 390 mm
Šířka spalovací komory 300 mm
Rozměry plnícího otvoru (š x v) 230 x 310 mm
Účinnost 78–88 %
Zkušební tlak 0,8 MPa
Připojení topné vody G 2" Js
Připojení chladící smyčky G1/2 vnitřní závit Js
Podobné produkty
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o