Kotel na pelety ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUSATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUSATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUSATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUSATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUSPříklad instalace s kotlem ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUSUkázka komplexního řešení ATTACK

ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

 • EfektivitaModerní kompaktní design
 • Automatický provoz kotle řízený pokojovým termostatem zaručující vysoký komfort obsluhy
 • Vysoká účinnost spalování – nízká spotřeba paliva
 • Vysokoúčinný trubkový výměník osazený spirálovými turbulátory, které zajišťují lepší přenos tepla ve výměníku, vyšší účinnost kotle, přičemž slouží také na jeho čištění
 • Nerezový hořák ATTACK
 • Automatické čištění rourového výměníku
 • Automatické odebírání popela
 • Nenáročná obsluha a jednoduché čištění
 • Automatické podávání paliva
 • Dlouhodobě ověřená konstrukce kotlového tělesa
 • Kvalitní kotlová ocel o tloušťce 6 mm použitá při výrobě kotle
 • Vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu
 • Nízké provozní náklady
 • Dlouhá životnost
 • Malé rozměry
 • Konstrukčně jednoduchý a spolehlivý hořák na pelety s automatickým řízením provozu (tj. zapálením a vyhasnutím) s funkcí automatického čištění a vlastní diagnostikou chyb


Kotle ATTACK PELLET 30 Automatic Plus s regulovaným výkonem 8–30 kW jsou určené k vytápění rodinných domů a průmyslových objektů.

Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, jehož svařenec je zhotovený z plechů ze speciální kotlové oceli o tloušťce 4 až 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou životnost. Výměník je trubkový, s turbulátory, které zlepšují přenos tepla do topné vody a současně jsou využívané na čištění výměníku, čímž zajišťují jeho rovnoměrnou účinnost.

Hoření probíhá v nerezovém hořáku určeném na spalování (dřevních pelet). Palivo je zapálené automaticky pomocí elektrické spirály zabudované v hořáku. Optimální podmínky hoření a regulace výkonu jsou řešeny elektronicky ovládanou dodávkou paliva a přívodu vzduchu v závislosti na uživatelem nastavených požadovaných parametrech vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Konstrukce hořáku, spalovací komory a výměníku zaručují optimální hoření všech spalitelných složek. Těleso kotle je izolované minerální vlnou, design dotváří opláštění s povrchovou úpravou realizovanou práškovou technologií.

Kotel je vybaven automatickým čištěním trubkového výměníku kotle v intervalech shodných s automatickým odvodem popele do výnosného kontejneru.

Konstrukce a popis

Konstrukčně je kotel tvořen spalovací komorou s přepážkami, troubkovým výměníkem tepla. Za výměníkem tepla vstupují spaliny do sběrače spalin s kouřovodem, který je možné otočením příruby o 180˚ orientovat horizontálně anebo vertikálně. V tělese kotle je zabudován hořák na dřevěné pelety.

Podávač palivaKotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus lze doobjednáním vybavit šnekovým podavačem paliva (1,5 m), který zajišťuje plynulou dopravu paliva a také zásobníkem pelet o objemu 500 l (rozměr zásobníku 720×1 240×830 mm).

Další alternativou je možnost použití externího textilního zásobníku pelet tzv. big-bagu.

Při spalování dřevních pelet v kotli ATTACK dochází k minimální tvorbě popela, jeho množství závisí na kvalitě pelet a představuje přibližně 1 % spotřebovaného paliva.

Model kotle ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je navíc vybaven automatickým systémem odebírání popela do přepravního kontejneru, jehož objem zaručí vysypání popela podle sezony a intenzity provozu kotle jednou za vytápěcí sezonu.

Jmenovitý výkon 30 kW
Rozsah nastavení výkonu 8 – 30 kW
Teplosměnná plocha 1,9 m²
Předepsaný tah komínu 15 – 20 Pa
Max. prac. přetlak topné vody 250 kPa
Tlaková ztráta na straně vody 152 (DT = 10K), 38 (DT = 20K) Pa
Hmotnost kotle 355 kg
Průměr odtahového hrdla 150 mm
Výška kotle 1 220 mm
Šírka kotle 575 mm
Hloubka kotle 1 250 mm
Krytí el. částí IP 40 IP
Max. elektrický příkon (při zapalování) 600 W
Provozní elektrický příkon 90 W
Účinnost kotle 90,6 %
Třída kotle dle emise CO (dle EN 303-5)
Teplota spalin při jmen. výkonu 143 °C
Předepsané palivo dřevní pelety d = 6–10 mm, l = 35 mm max. 
Průměrná spotřeba paliva 2,4 – 6,9 kg.h-1
Objem vody v kotle 62 l
Rozsah nastavení teploty topné vody 60 – 90 °C
Připojovací napětí ~ 230 / 50 V / Hz
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o