Kondenzační kotle KST

ATTACK KST Plus je kondenzační kotel s uzavřenou komorou, určený na vytápění a ohřev teplé užitkové vody se směšovačem s velmi vysokým stupněm výkonnosti a velmi nízkým množstvím emisí, využívající zemní nebo zkapalněný plyn, vybavený ovládacím mikroprocesorovým systémem.

Použití kondenzačních kotlů na plyn je téměř univerzální. Každodenní praxe ukazuje, že kondenzační kotle je možné používat až do tepelného spádu 80/60 °C s účinností přes 98 %. Díky moderní konstrukci a řízenému spalování vždy pracuje s vyšší účinností než konvenční kotel. Na základě dlouhodobě sledovaných aplikaci je možné kalkulovat s možností dosažení úspor na palivu oproti konvenčnímu řešení až 30 %.

Nová řada luxusních nástěnných kondenzačních kotlů ATTACK je výsledkem dlouhodobého výzkumu společnosti na základě dlouholetých zkušeností.

  • kompaktní design
  • nejmodernejší technologie s nízkou spotřebou
  • mikroprocesorové řízení a spoľahlivý automatický provoz s plynulou regulací výkonu
  • intuitívní užívatelské ovládání (včetně dáľkového ovládání), ekvitermní regulace
  • ECO/Comfort ohřev teplé úžitkové vody (v případě TÚV)
to všechno jsou vlastnosti, pro které si plynové kondenzační kotle ATTACK získávají reputaci po celém světě . Nabídka těchto kotlů přináší optimální řešení pro každou aplikaci. Jakož i garanci kvalitního autorizovaného servisu a jednoduché instalace .

  • Nerezový hořák premix – s předsměšováním paliva a velmi nízkými emisemi, instalovaném v horizontální poloze. Tento hořák se vyznačuje vysokou spolehlivostí a životností. Charakterizuje ho elektronické zapalování, ionizační kontrola plamene, vynikající modulační rozsah a nízká hladina hluku. Směšovací komplet byl navržen pro snadný přístup a údržbu. výměník ( AL - ZLIATINA ) Těleso kotle je vytvořeno trubkovým lamelovým tepelným výměníkem ATTACK s celkovou účinností spalování až 109,5 %. Sestává z jedenácti průchodů topenářské vody na plameni, se třemi teplotními úrovněmi, umožňujícími efektivní kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách. Lamelový celek je bez svárů, maximálně mechanicky pevný a těsný, garantující vysokou životnost a velmi nízkou provozní hlučnost.

  • Protihluková izolace – kterou je obložena vnitřní stěna opláštění. Díky těmto opatřením , plynulé modulaci výkonu a použitím kvalitních komponentů nepřekračuje hlučnost kotlů ATTACK 45 dB.

  • Odvod kondenzátu – je vytažen až na úroveň připojení ostatních médií, a to včetně odpadního sifonu s kontrolní otvory .

  • Prostorové regulátory – se vyznačují jednoduchým ovládáním, vysokou kvalitou, spolehlivostí, úsporou energie a moderním designem. Regulátor CR 11006 umožňuje ekvitermní regulaci - t. j. automatické nastavování kotle podle venkovní teploty, jednoduše nastavitelný týdenní program, komfortní ovládání kotle z místnosti.
PALIVO
Zobrazený počet: 244896
Seřadit podle výkonu: výkon Seřadit podle objemu: výkon
Způsob zobrazení: S obrázkyTabulka s obrázky
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o