Ocenění

Společnost ATTACK, s.r.o. získala celou řadu ocenění od čestných uznání až po zlaté medaile na domácích i zahraničních výstavách, které uděluje vícečlenná komise z odborných kruhů.

Zplyňovací kotle "ATTACK® DP, DPX" získaly několik vysoce hodnotných ocenění.

Nová řada zplyňovacích kotlů ATTACK DPX v nadčasovém designu, které jsou vzhledem na současnou energetickou situaci s přihlédnutím na životní prostředí každým rokem technicky vyspělejší.

Jako jednou z novinek byl oceněn na výstavě MCE Miláno 2010 sofistikovaný produkt vysoké kvality, zplyňovací kotel "ATTACK DPX LAMBDA" za inovativnost a efektivnost.

Z technického hlediska se jedná o kotel s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem.

Dosahovaná účinnost kotle ATTACK DPX je 90 %.

Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK DPX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva proti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

Z celospolečenského hlediska se jedná o environmentálně příznivý zdroj, který spaluje dřevnou biomasu, která je CO2 neutrálním palivem.

Z hlediska tvorby škodlivých emisí je v průběhu provozu při verzi LAMBDA dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni 200 mg/m3 přepočítaných na 10% O2.

Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva podle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK DPX (verze LAMBDA) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více než 25násobně nižší koncentraci škodlivých emisí CO spalinách než je její povolený limit!

Peletový kotel "ATTACK® PELLET" získal celkově 3 zlaté medaile a plakety za vysokou variabilitu a efektivní řešení temperování při výpadku hlavního paliva, a to na mezinárodním odborném veletrhu CONECO-RACIOENERGIA-CLIMATHERM 2008 a 2009 v Bratislavě ZLATOU PLAKETU a na výstavě AQUATHERM NITRA 2009 ZLATOU MEDAILI.

                              DP golddpx gold

Důležitá ocenění

Grand Prix For Arch 2013

Grand Prix - FOR ARCH 2013 Stavební veletrh Praha

Ocenění za: Výrobek ATTACK DPX Lambda

Cena Mesta VrutkyCena města Vrútky 2013

Ocenění za: Přínos k rozvoji města Vrútky a jeho vzornou reprezentaci.

SHK Brno 2012

Rok 2012 - SHK BRNO - ZLATÁ MEDAILE

Ocenění za: Kotel na pelety ATTACK PELLET AUTOMATIC PLUS

Racioenergia 2011

Rok 2011 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATOU PLAKETU

Ocenění za: Zplyňovací kotel ATTACK DPX 25 PROFI

Ocenenie za splyňovací kotol

Rok 2010 - MCE MILÁNO - EFFICIENZA & INNOVACIONE

Ocenění za: Zplyňovací kotel ATTACK DPX LAMBDA
Ocenenie za teplovodný splyňovací kotol

Rok 2010 - AQUATHERM NITRA - ČESTNÉ UZNÁNÍ

Ocenění za: Teplovodní zplyňovací kotel na dřevo ATTCK DP 25 PROFI

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2009 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILE

Ocenění za: Kotel na spalování dřevěných pelet ATTACK PELLET 20

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2009 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Peletový kotel ATTACK PELLET 20

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2008 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Peletový kotel ATTACK PELLET 20

Ocenenie za drevosplyňujúci kotol

Rok 2006 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Dřevozplyňovací kotel ATTACK DP PROFI

Ocenenie za kondenzačný plynový kotol

Rok 2005 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenění za: Kondenzační plynový kotel ATTACK KT

Ocenenie za plynový nástenný kotolRok 2003 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILE

Ocenění za: Plynový nástěnný kotel MAXIMUS RZT

Ocenenie za plynový závesný kotol

Rok 2000 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILE


Ocenění za: Plynový závěsný kotel ATTACK

Ocenenie za plynový závesný kotol

Rok 1999 - AQUATHERM NITRA - ČESTNÉ UZNANÍ

Ocenění za: Plynový stacionární kotel KLQ 25 kW

Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o